Video

 

 

 

 

DANS

Dünden Bugüne Dans... 
Dans, binlerce yıldır aynı tutkuyla yaşama bağlı... Baleden, tangonun yakıcı teline dek uzanıyor 
geçmişi... Bugüne gelene dek, kılıktan kılığa girdi. Yıllar boyu farklı bedenlerde dillendirdi öyküsünü. 
Ama hep aynı şeyİ söyledi. İzini sürenleri hep yaşama davet etti.

BİR TUTKUDUR DANS

Dans birçok kişi tarafından sanatın atası olarak kabul ediliyor. İlkel toplumlarda duyguları dile getirmenin en iyi yöntemi olarak sahneye çıkıyor dans.

 

Kabilelerde, ayin, büyü ve ibadet etmek için kullanılıyordu. Doğaüstü güçlerle ilişki kurmanın bir yoluydu dans. 

 

Yaşamın büyülü yürüyüşü dans... 
İnsanoğlunun en saf, en yalın ifade biçimi. 


Doğanın; rüzgarın, dalgaların, ağaçkakanların ya da sudaki kabarcıkların sesine ilk kulak veren, onlarla dans eden ilk çılgın kimdi bilinmez... 


Ama belli ki, bu büyük kaşifin ruhu, genlerimizde saklı. Su perilerinin sırrıyla içimizi ısıtıyor...


Binlerce yıldır süregelen bir tutku dans. 
Ve kutsanmayı hak ediyor.

 

Dansın özelliği şiiri ve edebiyatı görsel boyutlara taşıyıp sahnede hareketler aracılığıyla yansıtabilmesinde yatar. İnsan bedeninden yola çıkan bir estetik form olan dans, duyguyla düşünceyi hareket diliyle ileten tek sanattır. 

 

Dans etme fikrinin kafamda ilk belirlenişi, çok küçükken deniz kıyısına gidip dalgaları seyre daldığım zamanlara rastlar. Onların hareketlerini dikkatle izler, aynı ritimle dans etmeye çalışırdım.