Galeri

 

 

DANS

Dans benİm varlIĞImın bİr parÇasI sayILIr. Benİm iÇimde ama aslInda benİm İrademİn dIŞInda baŞLI baŞIna bİr varlIk olarak sürüyor. Benİ ondan koparIp almayIn. Yoksa en katIkIz, en yÜce, en gÜzel parÇamI ÖldÜrmÜŞ olursunuz. 

 

“Dansın tarihi çok daha eskilere uzanabilir” diyor Garfinkel. Çünkü henüz söz yokken, dans vardı. Tıpkı 
Homeros’un M.Ö. 8. yüzyılda söylediği gibi: “Önce dans vardı”
Dans birçok kişi tarafından sanatın atası olarak kabul ediliyor. İlkel toplumlarda duyguları dile
getirmenin en iyi yöntemi olarak sahneye çıkıyor dans. Kabilelerde, ayin, büyü ve ibadet etmek için 
kullanılıyordu. Doğaüstü güçlerle ilişki kurmanın bir yoluydu dans. 
Sosyal bir iletişim aracı, toplumsal ritüellerin parçası.